UBND TỈNH LÀO CAI CÔNG BỐ VÀ TRAO GIẤY CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM OCOP TỈNH LÀO CAI NĂM 2023.

UBND TỈNH LÀO CAI CÔNG BỐ VÀ TRAO GIẤY CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM OCOP TỈNH LÀO CAI NĂM 2023.

Sáng ngày 9/2/2023, UBND tỉnh Lào Cai tổ chức chương trình Hội nghị tổng kết năm 2022 và triển khai Kế hoạch năm 2023: 3 chương trình mục tiêu Quốc gia; Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Phát triển kinh tế - xã hội tại 10 xã có tỷ lệ hộ nghèo cao trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
 
Tại chương trình, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã công bố và trao giấy chứng nhận sản phẩm OCOP - chương trình mỗi xã một sản phẩm đợt 1,2 năm 2022. 
Đợt 1 công nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn từ 3 sao OCOP trở lên đối với 31 sản phẩm của 17 cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh, gồm: 
- Sản phẩm đánh giá mới: Sản phẩm đạt tiêu chuẩn 4 sao gồm 03 sản phẩm; sản phẩm đạt tiêu chuẩn 3 sao gồm 16 sản phẩm.
- Sản phẩm đánh giá lại: Sản phẩm đạt tiêu chuẩn 3 sao gổm 12 sản phẩm.
Đợt 2 công nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn từ 3 sao OCOP trở lên đối với 42 sản phẩm thuộc 27 cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh, gồm:
- Sản phẩm đánh giá mới: Sản phẩm đạt tiêu chuẩn 4 sao gồm 04 sản phẩm; sản phẩm đạt tiêu chuẩn 3 sao gồm 07 sản phẩm.
- Sản phẩm đánh giá lại: Sản phẩm đạt tiêu chuẩn 3 sao gổm 31 sản phẩm.

 

Trong đó công ty TraphacoSapa có 5 sản phẩm, gồm
- Sản phẩm đánh giá mới: 01 Sản phẩm đạt tiêu chuẩn 4 sao: Đông trùng hạ thảo Sapa; 01 Sản phẩm đạt tiêu chuẩn 3 sao: Đông trùng hạ thảo Sapa tươi.
- Sản phẩm đánh giá lại: 02 Sản phẩm đạt tiêu chuẩn 4 sao: Trà dây leo Sapa, Chocolate Detox; 01 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 3 sao: Trà giảo cổ lam Sapa.

 

← Bài trước Bài sau →
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Bình luận