Giỏ hàng

Giới thiệu về chúng tôi

Sứ mệnh/Mission
Sáng tạo sản phẩm xanh chăm sóc sức khỏe con người/ Creative green products for human health care.
Tầm nhìn đến năm 2025/ Corporate vision 2025
Đến năm 2025 trở thành Công ty phát triển nguyên liệu thảo dược xanh và sản phẩm bản địa hiệu quả nhất Việt Nam./By 2025, it will become the most effective development company for green herbal ingredients and indigenous products in Vietnam.
Giá trị cốt lõi/ Core values
Trung thực - Dũng cảm - Chủ động - kết nối - Sáng tạo - Trách nhiệm./ Honesty - Courage - Proactive - connected - Creation - Responsibility
Lĩnh vực hoạt động/ Funtion
* Sản xuất nguyên liệu thảo dược ** Sản xuất và phân phối các sản phẩm bản địa để chăm sóc sức khỏe con người *** Phân phối các sản phẩm của Traphaco (thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe,...) / * Production of herbal materials ** Production and distribution of indigenous products of health care *** Distribution of Traphaco's products (medicine, functional foods,...).

Sản phẩm của chúng tôi

200,000₫
1,500,000₫
100,000₫
450,000₫
200,000₫
1,500,000₫
699,000₫
450,000₫

Ban lãnh đạo

Thầy thuốc ưu tú, T.S Nguyễn Huy Văn
Thầy thuốc ưu tú, T.S Nguyễn Huy Văn
Chủ Tịch
Xem thêm
Thầy thuốc ưu tú, Th.S Đỗ Tiến Sỹ
Thầy thuốc ưu tú, Th.S Đỗ Tiến Sỹ
Giám Đốc
Xem thêm

Tin tức

Lào Cai: 98% sản phẩm OCOP được đưa lên sàn thương mại điện tử