Giỏ hàng

Hệ thống phân phối

  • TẠI LÀO CAI
  1. Cửa hàng Sản Vật Lào Cai - 043 Đại lộ Trần Hưng Đạo
  2. Cửa hàng Nông Sản Lào Cai - Ki-ốt 119 chợ Kim Tân 
  3. Ki-ốt 8 chợ A Cốc Lếu Lào Cai
  • TẠI HÀ NỘI
  1. Công ty cổ phần VITAFOOD -