Hệ thống phân phối

  • TẠI SA PA
  1. Quầy hàng TraphacoSapa - Tầng 1 - chợ Trung tâm thị xã Sa Pa
  • TẠI LÀO CAI (Đại lý)
  1. Cửa hàng Sản Vật Lào Cai - 043 Đại lộ Trần Hưng Đạo
  2. Cửa hàng Nông Sản Lào Cai - Ki-ốt 119 chợ Kim Tân 
  3. Ki-ốt 8 chợ A Cốc Lếu Lào Cai