Trung tâm phát triển kinh tế nông thôn - CRED đến thăm vùng trồng và làm việc với công ty TraphacoSapa

Trung tâm phát triển kinh tế nông thôn - CRED đến thăm vùng trồng và làm việc với công ty TraphacoSapa

Phát triển kinh tế bền vững và phụ nữ làm chủ là mục tiêu mà TraphacoSapa và CRED hướng tới trong những năm trở lại đây.
 
Ngày 08 - 09/03 vừa qua, trung tâm phát triển kinh tế nông thôn - CRED cùng bà Riebel - BMZ và bà Eva - Helvetas Đức đã gặp gỡ, thăm hỏi các phụ nữ dân tộc thiểu số làm kinh tế trong Cộng đồng Actiso Sapa. 
Ngoài những sản phẩm thô từ lá Actiso bán cho công ty, bà con còn đóng thành những sản phẩm mang đậm tính địa phương để bán cho khách du lịch như: Trà hoa Actiso Sapa, Trà  Actiso Sapa, Trà thân Actiso Sapa,...

Ngoài ra đoàn cũng tham gia gieo trồng hạt Actiso với hộ đồng bào, mong một mùa vụ bội thu.

                                                  Đoàn tham quan công ty TraphacoSapa
← Bài trước Bài sau →
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Bình luận