7 Nguyên tắc của UEBT

Công ty TraphacoSapa có vùng trồng cây dược liệu đạt tiêu chuẩn GACP- WHO, nhà máy đạt GMP - WHO và tự hào là thành viên của Liên minh toàn cầu thương mại sinh học có đạo đức UEBT - Chia sẻ lợi ích cộng đồng, bảo tồn tích cực nguồn gen cây thuốc. TraphacoSapa vinh dự nhận giải thường ASEAN Business Awards ở hạng mục “Kinh doanh bao trùm” - Kết nối với hơn 300 hộ nông dân là người dân tộc thiểu số tại Sa Pa. Cung cấp cho nông dân giống, dịch vụ tư vấn đào tạo. Thu mua cao hơn 30% giá thị trường, qua đó tạo ra giá trị cho người thu nhập thấp một cách bền vững.